فراگیری بوت استرپ ، به کار گیری بیشتراز دکمه ها


فراگیری بوت استرپ ، به کار گیری بیشتراز دکمه ها


بوت استرپ قابلیت و امکان تولید ۷ دسته دکمه گوناگون را به شما می دهد. وضعیت دارای اهمیت دکمه ها در bootstrap به وسیله کلاس btn تعریف می شود. این کلاس فقط روی تگ های a ، input و button کار می مینماید. در نمونه ذیل وضعیت کلی دکمه را برای تگ a تعریف می کنیم :


برای تعریف وضعیت های خاص دکمه که در تصویر بالا مشاهده می نمائید هر یک بیشتراز کلاس های ذیل را به کلاس btn بیش تر می کنیم.


 1. default :

  وضعیت پیش فرض دکمه می باشد. این دکمه به رنگ خاکستری کمرنگ و با رنگ متن سیاه نموده است که می توانید بیشتراز این دکمه در گزینه ها دلخواه یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که تعریف دکمه نو به کار گیری نمائید. این دکمه به وسیله کلاس btn-default به صورت ذیل تعریف می شود.


       2. Primary :

  این دکمه به رنگ آبی‌رنگ رنگ مالامال رنگ با رنگ متن سپید برای تولید دکمه در وضعیت دارای اهمیت گزینه به کار گیری قرار می گیرد. این دکمه به وسیله کلاس btn-primary به صورت ذیل تولید می گردد.
   


 3. Success :

  این دکمه با رنگ سبز برای رویدادهای مثبت یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که موفقیت آمیز گزینه به کار گیری قرار می گیرد. . این دکمه به وسیله کلاس btn-success به صورت ذیل تولید می گردد.   
   


 4. Info :

  این دکمه با رنگ آبی‌رنگ رنگ کمرنگ برای تولید وضعیت اطلاع رسانی گزینه به کار گیری قرار می گیرد. این دکمه به وسیله کلاس btn-info به صورت ذیل تولید می گردد.
   


 5. Warning:

  این دکمه با رنگ زرد برای وضعیت اخطار گزینه به کار گیری می گیرد. این دکمه به وسیله کلاس btn-warning به صورت ذیل تولید می گردد.


   


 6. Danger :

  این دکمه به رنگ قرمز نموده است و برای تولید وضعیت خطر یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که عملیات های غیرقابل بازگشت گزینه به کار گیری قار می گیرد. این دکمه به وسیله کلاس btn-danger به صورت ذیل تولید می گردد.
   


تغییر تحول‌و تحول تحول تحول اندازه دکمه ها در Bootstrap :


با افزودن کلاس های ذیل به فرایند بالا شما می توانید بیشتراز ۴ سایز مختلفی که بوت استرپ برای دکمه ها ارائه داده نموده است به کار گیری نمائید. این چهار سایز عبارتند بیشتراز:


 • large

 • medium

 • small

 • extra small


برای تعریف آن‌ها به ترتیب می توانید بیشتراز کلاس های ذیل به کار گیری نمائید:


در نمونه ذیل ۴ سایز برای ۴ دکمه گوناگون تعریف کردیم:


ایجاده دکمه با پهنا بی نقص در Bootstrap :


با افزودن کلاس btn-block می توانید پهنا دکمه گزینه حیث را به اندازه پهنا والد خویش تغییر تحول‌و تحول تحول تحول دهید.


تولید دکمه های غیرفعال و فعال در Bootstrap :


می اقتدار به وسیله کلاس active یک دکمه را به چهره فشرده شده سناریو بخشید و همینطور با افزودن کلاس disabled می اقتدار دکمه را به چهره غیرفعال یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که غیرقابل کلیک سناریو بخشید.


 

تاریخ پایانی بروزرسانی : ۵ آبان ۱۳۹۶فراگیری بوت استرپ ، به کار گیری بیشتراز دکمه ها

یادگرفتن بوت استرپ ، به کار گیری بیشتراز جدول


یادگرفتن بوت استرپ ، به کار گیری بیشتراز جدول


در فریم ورک بوت استرپ می توانید جداولی با طرح سبک و تمیز و البته خیلی لبریز سرعت ساخت فرمائید. این جداول با padding ملایم وسطرهایی افقی مهیا گردیده اند. بعضی بیشتراز تگ های حیاتی که برای ساخت جدول بوسیله بوت استرپ پشتیبانی می شود عبارتند بیشتراز :


بیشتراز قبل با تگ های بالا آشنایی حتمی را دارید فقط اعتنا داشته باشید که <caption> حامل توضیحاتی درباره جدول می باشد. برای ساخت یک جدول بی آلایش با برنامه ای زییا به صورت basic کافی نموده است به تگ <table> کلاس “.table” را بیش تر فرمائید.


به نمونه زیر اعتنا فرمائید:


خصوصیت های اختیاری برای جداول در Bootstrap :


در کنار جدول حیاتی که با کلاس table ساخت می شود، خصوصیت های اختیاری دیگری هم برای جدوال در بوت استرپ مهیا شده که‌این خصوصیت ها هر یک با کلاس خاصی معین گردیده اند. در پی به توضیح این خصوصیت ها می پردازیم.


جدول رویکرد رویکرد یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که Striped Table :


با افزودن کلاس  table-striped جدولی با سطرهای متمایز به صورت رویکرد رویکرد یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که یک عدد بیشتراز در در میان خاکستری و سپید را خواهیم داشت.


جدول حاشیه بندی شده یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که Bordered Table :


با افزودن کلاس table-bordered به جدول ، کلیه خانه های جدول چه به صورت افقی و چه به صورت عمودی حاشیه بندی یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که کادربندی خواهند شد.


جدول با شرایط شناور یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که Hover Table :


با افزودن کلاس table-hover به جدول، وقتی که نشانه در صورتی موس به روی جدول و سطرها قرارداده شود یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که Hover شود، سطری که موس بر روی آن قرار دارااست به رنگ خاکستری تغییر و تحول و تحول‌و تحول تحول رنگ می دهد :


 


جدول متراکم شده یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که Condensed Table :


با بیش تر کردم کلاس table-condensed به جدول، padding جدول قضیه لحاظ به نصف کاهش پیدا می مینماید تا جدول متراکم شود.


کلاس های مربوط به متن یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که Contextual classes :


با امداد کلاس های متنی شما می توانید رنگ زمینه سطرها و یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که ستون های جدول را سازه به موردنیاز خویش تغییر و تحول و تحول‌و تحول تحول دهید.


کلاس های متنی عبارتند بیشتراز:


 • active برای اعمال روی بخشید hover برای سطر یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که ستون قضیه لحاظ

 • success برای سناریو عملی موفقیت آمیز برای سطر یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که ستون قضیه لحاظ

 • info جهت سناریو سطر یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که ستون دربردارنده داده ها

 • warning سناریو سطر یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که ستون قضیه لحاظ در شرایط اخطار

 • danger سطر یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که ستون قضیه لحاظ در دربردارنده متن خطر یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که منفی


جدول واکنشگرا یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که Responsive Tables :


با قرار دادن جدول با کلاس table باطن عنصری مثل div با کلاس table-responsive جدول قضیه لحاظ در نمایشگرهای کوچک با پهنا کمتر بیشتراز ۷۶۸ پیکسل به صورت اسکرول دار سناریو داده می شود.


 

تاریخ نهایی بروزرسانی : ۵ آبان ۱۳۹۶یادگرفتن بوت استرپ ، به کار گیری بیشتراز جدول

فراگیری بوت استرپ ، کار با عکس ها


فراگیری بوت استرپ ، کار با عکس ها


یک عدد حیاتی ترین عناصر در محتوای یک وب وب سایت تصاویر می باشد. تصاویر، محتوای تان را دیدنی می می‌نماید و محتوایی که دارنده تصاویر بهینه باشند، بیش تر از حیث موتورهای جستجو دارنده اهمیت بالایی می باشند. سبک دهی و واکنشگرا بودن تصاویر یک عدد موضوعات حیاتی در پباده سازی وب نموده است که بوت استرپ کلاس های کاربردی متعددی را برای سبک دهی و واکنشگرایی به تصاویر ارائه نموده نموده است.


ریسپانسیو ( Responsive ) یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که واکنشگرا کردن تصاویر در بوت استرپ :


یک عدد امکانات عالی بوت استرپ، ریسپانسیو کردن مداد تصاویر در صفحه وب نموده است. با افزودن کلاس img-responsive به تگ <img> به راحتی می توانید تصاویر خویش را در تمام سایزهای صفحه اکران به چهره به طور بی نقص واکنشگرا اکران دهید. این بدان معنی نموده است که با افزودن این کلاس به تگ <img> در کلیه سایزها با استایل ;display:block و ;max-width:100% و ;height:auto اکران داده خواهد شد.


گرد کردن گوشه های تصاویر در بوت استرپ :


جهت گرد کردن گوشه های یک تصویر در بوت استرپ می توانید بیش تر از کلاس img-rounded به کار گیری فرمائید.


دایره ای کردن تصاویر در بوت استرپ:


در Bootstrap می توانید با افزودن کلاس img-circle به تگ <img> تصاویر را دایره ای فرمائید.


نمونه :


تشکیل حاشیه برای تصاویر در بوت استرپ:


بوسیله کلاس img-thumbnail در بوت استرپ می توانید برای تصاویر یک حاشیه یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که border به ضخامت ۱px به به به به دور تصویر تشکیل فرمائید. این کلاس معمولا برای تصاویر thumbnail به کار گیری می شود.


نمونه :


در اینجا واجب نموده است اشاره کنیم که کلاس های img-rounded and .img-circle در وب اکسپلورر، نسخه ۸ به زیر کار نمی می‌نماید و تاثیری در عکس ها ندارد.


تعریف aspect ratio:


به نسبت پهنای تصویر به ارتفاع آن ” ابعاد تصویر یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که Aspect ratio ” گفته می شود. بطور استاندارد دو دسته نسبت تصویر در تلویزیون ها و مانیتورها داریم. ۴:۳ برای تلوزیون های قرن بیستم و ۱۶:۹ برای تلوزیون های تازه که مدام اول عدد بزرگتر را بایستی خواند. این اعداد بدین چهره خوانده می شوند: چهار به سه و دیگری شانزده به خیر. ابعاد تصویر ۴:۳ یعنی ۴ واحد برای پهنا و ۳ واحد برای ارتفاع آن در حیث گرفته شده‌نموده است. ابعاد تصویر ۱۶:۹ یعنی ۱۶ واحد برای پهنا و ۹ واحد برای ارتفاع آن در حیث گرفته شده‌نموده است.


در بوت استرپ می توانید به راحتی عناصر <iframe> ، <embed> ، <video> ،<object>  را نسبت به ابعاد تصویر مقیاس بندی فرمائید.


 

تاریخ آخری بروزرسانی : ۲۴ مهر ۱۳۹۶فراگیری بوت استرپ ، کار با عکس ها

یادگرفتن بوت استرپ ، استارت کار با بوت استرپ


یادگرفتن بوت استرپ ، استارت کار با بوت استرپ


برای استارت پرسرعت تر می توانید بیشتراز MaxCDN فایده فرمائید. به‌این صورت که با قرار دادن آدرس زیر در header وبسایت، مستقیماً بیشتراز مرجع قانونی بوت استرپ، کلاس ها و فایل ها را فراخوانی فرمائید. نکته قابل اعتنا در‌این طریق این نموده است که‌این کار، سبب ساز ساز کاهش سرعت بارگذاری تارنما و در فیض می‌نماید شدن آن شود که توصیه نمی گردد )


همینطور افزودن بعضا پلاگین های جاوا اسکریپت در انتهای صفحه و قبل بیشتراز </body> توصیه می شود. دلیل انجام این کار، قابل شناسایی کردن دستورات و کلاس های بوت استرپ با همگی مرورگرها می باشد.


الگوی آغازین:


ابتدا اطمینان حاصل فرمائید که صفجات شما با نهایی شیوه ها و متدهای پباده سازی، گسترش و گسترش و گسترش یافته اند. به‌این معنا که بیشتراز html5 و متاتگ های استاندارد و همینطور viewport مطلوب فایده شده‌نموده است. در زیر نمونه ای بیشتراز آن را ببینید:


این ها، تمام مواقعی نموده است که برای صفحات کلی، ما یحتاج دارید.


بوت استرپ، با تعداد انگشت شماری بیشتراز سبک ها و تنظیماتی که ما یحتاج به دانستن آنها دارید، کار می می‌نماید؛ به نحوی که تمام آنها به صورت خاص شمارا به استاندارد ترین سبک ها و صورت های جان دار در مروگرها، هدایت می نمایند.


متاتگ ریسپانیسو


بوت استرپ ابتدا برای صفحات موبایل، گسترش و گسترش و گسترش پیدا اعلام‌کرد؛ راهبردی که در آن ابتدا کدها برای موبایل بهینه سازی شد و اجزای ضروری برای فایده بیشتراز مدیا کوئری ها در CSS آماده گردید. برای اطمینان بیشتراز تلاش مطلوب در همگی دستگاه ها، قطعه کد زیر را به <head> طولانی تر فرمائید.


Box-sizing


برای اندازی گیری بی آلایش تر در CSS، می توانیم مقدار box-sizing را بیشتراز content-box به border-box تغییر و تحول تحول و تحول‌و تحول دهیم.


این زمینه، تضمین می می‌نماید که padding  تأثیری بر روی پهنا المان ها نخواهد گذاشت، ولی می تواند بعضاً سبب ساز ساز برزو مشکلاتی در هم زمانی فایده بیشتراز نرم افزارهایی مشابه گوگل مپ و گوگل سرچ شود.


هم اکنون درصورتی که بخواهید این تگ را در تبلت ها در سمت راست اکران دهید بایستی یک مدیا کوئری دیگر طولانی تر فرمائید و استایل آن را به‌این صورت گزینش فرمائید:


 

تاریخ نهایی بروزرسانی : ۱۲ مهر ۱۳۹۶یادگرفتن بوت استرپ ، استارت کار با بوت استرپ

یادگرفتن search analytics – یادگرفتن ویدئویی کار با داده ها جستجوی گوگل


ابزار وردپرس – تحولی وسیع در ارائه خدمات وردپرس فارسی

تحولی وسیع در ارائه خدمات وردپرس فارسی شعار وبسایت ابزار وردپرس نموده است. ابزار وردپرس یکی از بیشتراز‌بیشتراز مراجع قالب وردپرس و افزونه وردپرس می باشد که با ارائه محصول ها اورجینال و استاندارد کار خویش را ابتدا نموده نموده است. پشتیبانی ابزار وردپرس بصورت تمام وقت پاسخگوی اشتباهات کاربران می باشد.یکی از بیشتراز‌بیشتراز خدمات متمایز وبسایت ابزار وردپرس درخواست سفارشی سازی برای یاری به وبمستران می باشد.


تلفن تماس جهت مشاوره سوای‌پول : ۹۸۷۸ ۵۲۸ ۰۹۱۳ – ایمیل پشتیبانی : Support(at)Abzarwp(dot)com


منوی کاربردی : قالب وردپرسافزونه وردپرستیکت های قبلیمحصول ها اینجانب – بخش یادگرفتن وردپرسیادگرفتن search analytics – یادگرفتن ویدئویی کار با داده ها جستجوی گوگل

پادکست ۳ : برای تشکیل کسب و کار اینترنتی بیش تر از کجا استارت کنیم؟ | قالب وردپرس


ابزار وردپرس – تحولی وسیع در ارائه خدمات وردپرس فارسی

تحولی وسیع در ارائه خدمات وردپرس فارسی شعار وبسایت ابزار وردپرس نموده است. ابزار وردپرس یک عدد بیش تر از مراجع قالب وردپرس و افزونه وردپرس می باشد که با ارائه تولیدها اورجینال و استاندارد کار خویش را استارت نموده نموده است. پشتیبانی ابزار وردپرس بصورت تمام وقت پاسخگوی اشتباهات کاربران می باشد.یک عدد بیش تر از خدمات متمایز وبسایت ابزار وردپرس درخواست سفارشی سازی برای امداد به وبمستران می باشد.


تلفن تماس جهت مشاوره فارغ بیش تر از پول : ۹۸۷۸ ۵۲۸ ۰۹۱۳ – ایمیل پشتیبانی : Support(at)Abzarwp(dot)com


منوی کاربردی : قالب وردپرسافزونه وردپرستیکت های قبلیتولیدها اینجانب – بخش فراگیری وردپرسپادکست ۳ : برای تشکیل کسب و کار اینترنتی بیش تر از کجا استارت کنیم؟ | قالب وردپرس

پادکست ۲ : خصوصیات شخصیتی فرد برای کسب و کار اینترنتی | قالب وردپرس


ابزار وردپرس – تحولی وسیع در ارائه خدمات وردپرس فارسی

تحولی وسیع در ارائه خدمات وردپرس فارسی شعار وبسایت ابزار وردپرس نموده است. ابزار وردپرس یک عدد بیشتراز مراجع قالب وردپرس و افزونه وردپرس می باشد که با ارائه تولیدات اورجینال و استاندارد کار خویش را استارت نموده نموده است. پشتیبانی ابزار وردپرس بصورت تمام وقت پاسخگوی اختلال‌ها کاربران می باشد.یک عدد بیشتراز خدمات متمایز وبسایت ابزار وردپرس درخواست سفارشی سازی برای امداد به وبمستران می باشد.


تلفن تماس جهت مشاوره سوای‌پول : ۹۸۷۸ ۵۲۸ ۰۹۱۳ – ایمیل پشتیبانی : Support(at)Abzarwp(dot)com


منوی کاربردی : قالب وردپرسافزونه وردپرستیکت های قبلیتولیدات اینجانب – بخش فراگیری وردپرسپادکست ۲ : خصوصیات شخصیتی فرد برای کسب و کار اینترنتی | قالب وردپرس

پادکست ۱ : استارت پادکست ها و دلیل به کار گیری بیشتراز پادکست


ابزار وردپرس – تحولی گران قدر در ارائه خدمات وردپرس فارسی

تحولی گران قدر در ارائه خدمات وردپرس فارسی شعار وبسایت ابزار وردپرس نموده است. ابزار وردپرس یک عدد مراجع قالب وردپرس و افزونه وردپرس می باشد که با ارائه محصول ها اورجینال و استاندارد کار خویش را استارت نموده نموده است. پشتیبانی ابزار وردپرس بصورت تمام وقت پاسخگوی خلل‌ها کاربران می باشد.یک عدد خدمات متمایز وبسایت ابزار وردپرس درخواست سفارشی سازی برای امداد به وبمستران می باشد.


تلفن تماس جهت مشاوره مجانی : ۹۸۷۸ ۵۲۸ ۰۹۱۳ – ایمیل پشتیبانی : Support(at)Abzarwp(dot)com


منوی کاربردی : قالب وردپرسافزونه وردپرستیکت های قبلیمحصول ها اینجانب – بخش یادگرفتن وردپرسپادکست ۱ : استارت پادکست ها و دلیل به کار گیری بیشتراز پادکست

جلسه هجدهم : به کار گیری بیشتراز داده های تشکیل یافته در وبسایت


ابزار وردپرس – تحولی گران قدر در ارائه خدمات وردپرس فارسی

تحولی گران قدر در ارائه خدمات وردپرس فارسی شعار وبسایت ابزار وردپرس نموده است. ابزار وردپرس یک کدام بیشتراز مراجع قالب وردپرس و افزونه وردپرس می باشد که با ارائه ساخت ها اورجینال و استاندارد کار خویش را استارت نموده نموده است. پشتیبانی ابزار وردپرس بصورت تمام وقت پاسخگوی اشتباهات کاربران می باشد.یک کدام بیشتراز خدمات متمایز وبسایت ابزار وردپرس درخواست سفارشی سازی برای یاری به وبمستران می باشد.


تلفن تماس جهت مشاوره مجانی : ۹۸۷۸ ۵۲۸ ۰۹۱۳ – ایمیل پشتیبانی : Support(at)Abzarwp(dot)com


منوی کاربردی : قالب وردپرسافزونه وردپرستیکت های قبلیساخت ها اینجانب – بخش فراگیری وردپرسجلسه هجدهم : به کار گیری بیشتراز داده های تشکیل یافته در وبسایت

نفوذ به ۲۷ درصد بیش تر از وب با به‌روزرسانی خویش کار وردپرس


براساس گزارشی که در وب‌تارنما Wordfence منتشر شدِ نموده است ۲۷٪ بیش تر از وبسایت‌های اینترنتی که در هم اکنون حاضر با سیستم وردپرس تشکیل شدِ با زخم‌پذیری بدور بیش تر از شوخی روبرو نموده است.

 

تعیین مخرب‌ترین انگیزه برای حمله

سرور api.wordpress.org (یا این که این که این که این که‌این‌که‌این‌که‌این‌که‌این‌که سرورها) یک کدام بیش تر از مهمترین نقش‌ها را در سیستم وردپرس دارااست: منتشرکننده قابلیت بروزرسانی خویش کار وبسایت‌های وردپرسی. هر وبسایت وردپرسی درخواستی را هر ساعت به‌این سرور برای ارزیابی بروزرسانی افزونه‌ها، پوسته‌ها و هسته وردپرس ارسال مینماید. پاسخ این درخواست دربردارنده اطلاعاتی درباره هرگونه بروزرسانی جانور برای افزونه‌ها، پوسته‌ها و هسته وردپرس که به بروزرسانی خویش کار مایحتاج دارا‌می‌باشند. همینطور دربرگیرنده یک آدرس (URL) برای دانلود و نصب بروزرسانی برنامه نموده است.

 

نفوذ به ۲۷ درصد بیش تر از وب با به‌روزرسانی خویش کار وردپرس

 

به خطر افتادن این سرور این قابلیت را می دهد تا مهاجم آدرس دیگری را برای دانلود و نصب برنامه به وبسایت‌های وردپرسی به چهره خویش کار ارایه دهد. این رویه راهی را مهیا مینماید که هرگونه مهاجمی با مکانیزم بروزرسانی خویش کار جایگزین api.wordpress.org بشود.

 

نفوذ به ۲۷ درصد بیش تر از وب با به‌روزرسانی خویش کار وردپرس

 

در هم اکنون حاضر وردپرس ۲۷٪ بیش تر از تمام وبسایت‌های اینترنتی را تشکیل میدهد. با اعتنا به مستندات وردپرس «به چهره پیشفرض، هر وبسایت به چهره خویش کار در صورتی که بروزرسانی کوچک (Minor) برای هسته و فایل‌های ترجمه وجود داشته باشد پیدایش می شود». با به خطر افتادن api.wordpress.org قابلیت زخم دیدن ۱/۴ وبسایت‌های اینترنتی هست.

 

وب‌تارنما وردپرسی شما در خطر هست؟

خوشبختانه این زخم‌پذیری در ۲ سپتامبر ۲۰۱۶ بدین مجموعه اتوماتیک گزارش شده، و در ۷ سپتامبر این زخم‌پذیری به چهره سوای نقص رفع شدِ نموده است.

 

با تشکر بیش تر از مجموعه Wordfence برای گزارش این زخم‌پذیری (داده ها اضافه)نفوذ به ۲۷ درصد بیش تر از وب با به‌روزرسانی خویش کار وردپرس